مشارکت عمومی خصوصی PPP چیست؟

مشارکت عمومی خصوصی یا همان Public Private Partnership یک قرارداد همکاری بین نهاد دولتی و یا نهاد حکومتی با یک شرکت یا طرف خصوصی است که طی این قرارداد طرفین به صورت اشتراکی با هم یک پروژه را پیش می‌برند. در این قرارداد نحوه همکاری و موارد تامینی از هر طرف قید شده و طرفین در سود و زیان شریک هستند.

فعالیت‌های منش در پروژ‌های PPP
alternative
alternative

نقش منش در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی PPP

ما با توجه به مطالعات، تحقیقات و تجربیات‌مان، همچنین متخصصانی که در حوزه مشارکت عمومی خصوصی داریم، می‌توانیم در انواع پروژه‌های مشارکتی به صورت مشاوره و یا به طور مستقیم فعالیت داشته باشیم. از جمله خدمات ما در پروژه‌های PPP تدوین مقررات و قاعده‌گذاری، تهیه اسناد توجیهی فنی و اجرایی، انتخاب شرکت‌های همکار، تشکیل کنسرسیوم اجرایی، عملیاتی کردن پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع مرتبط است.

در این زمینه نیاز به مشاوره دارید؟

پروژ‌ه‌های اجرا شده در زمینه مشارکت عمومی خصوصی PPP

این پروژه‌ها فقط بخشی از پروژه‌های موفق منش در زمینه مشارکت عمومی خصوصی PPP می‌باشد.

تدوین و عقد قرارداد

قرارداد با سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمینه تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه ppp.gov.ir
تهیه اسناد فراخوان

تهیه اسناد فراخوان سامانه تجارت الکترونیک پست جمهوری اسلامی مرسوم به gateway
انتخاب شرکت همکار

انتخاب شرکت‌های همکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور افغانستان توسط شرکت ایریانا اهم پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی

انتخاب شرکت‌های tsp به عنوان همکار در پروژه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی 1396
تشکیل کنسرسیوم اجرایی

تشکیل کنسرسیوم پروژه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی و تشکیل سپندار در سال ۱۳۹۶
عملیاتی کردن پروژه‌های PPP

با حضور رئیس هیئت مدیره شرکت منش در قامت مدیر عامل شرکت سپندار در دوره اول هفت آزادراه افتتاح و با این روش عملیاتی شد.
مدل‌های قراردادی و نهایی‌سازی

نهایی‌سازی قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به روش BOT در پروژه سامانه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی

تماس با ما

  • هر زمان آماده شنیدن صحبت‌های شما برای شروع یک داستان موفقیت‌آمیز دیگر هستیم.
  • تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، جنب بیمارستان کسری، پلاک ۲۳ طبقه‌ی دوم، واحد ۱۱
  • ۰۲۱-۸۸۱۰۰۹۳۲
  • info@maneshco.com
تایید قوانین